AC-kytketty akkuinvertteri?

MIKÄ ON AC-KYTKENTÄ?

Vaihtovirtakytketyssä aurinkosähköjärjestelmässä aurinkopaneelit tuottavat tasavirtaa, joka muunnetaan invertterissä verkkoon sopivaksi vaihtosähköksi (AC). Tämän vaihtosähkön voi käyttää paikallisesti itse, myydä verkkoon, tai ladata AC-kytkettyyn akustoon. Tällöin akustoon syötetty AC muunnetaan akulle sopivaksi tasasähköksi (DC). Sitten kun akku puretaan takaisin, muunnetaan akun DC takaisin AC:ksi, jonka jälkeen sähkön voi käyttää. Kytkennän etuja ovat turvallisuus ja helppo liittäminen vanhaan aurinkovoimalaan. Lisäksi akusto toimii omana yksikkönään, jolloin toimintavarmuus paranee.

Vaikka akkuinvertterit ovat hyvin samankaltaisia kuin hybridi-invertterit, tärkein ero on, että akkuinvertterissä on vain akkuportti, ei PV-porttia. Se on myös AC-kytkentäratkaisu (toisin kuin hybridi-invertterit, jotka ovat DC-kytkentäratkaisu). Tämä tarkoittaa, että akkuinvertterit muuntavat mikroinvertterien tuottaman vaihtovirran tasavirtalähteeksi, joka voidaan sitten varastoida akkuihin. Tästä johtuu nimi ”akun invertteri”.

Akkuinverttereitä käytetään enimmäkseen aurinkosähkön jälkiasennukseen, joko string-invertterijärjestelmissä tai mikroinvertterijärjestelmissä. Jos sinulla on esimerkiksi jo aurinkosähköjärjestelmä ja haluat lisätä siihen energiavaraston, tarvitset akkuinvertterin, joka liitetään järjestelmääsi virran varmuuskopiointia varten – eli akkua varten.