TUEMME KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

+ 8,1
MILJOONAA
TONNIA

Vuosittaista CO₂ SÄÄSTÖÄ TOIMITETUISTA AURINKOVOIMALOISTA

Olemme Raloksella pysyvästi sitoutuneet yhteiskuntavastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen. Tämä tarkoittaa periksiantamattoman pyrkimyksemme sisällyttämään liiketoimintaamme sosiaaliset, ympäristölliset ja eettiset näkökohdat. Tavoitteenamme on vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan ja ympäristöön samalla kun minimoimme huonot vaikutukset planeettaamme. Vähentämällä omia päästöjämme ja aurinkovoimaloidemme kautta myös sähköntuotannon päästöjä, osallistumme suoraan Suomen päästöjen vähentämiseen ja matkaan kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Parannamme jatkuvasti toimintaamme ympäristön kestävyyden edistämiseen, mukaan lukien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Tutkimme vaihtoehtoisia teknologioita, parannamme toimistusketjuja ja optimoimme kuljetuksia. Luomme kestäviä toimintatapoja, minimoimme jätteen määrää, olemme luopuneet paperin käytöstä ja kuulumme kierrätysohjelmaan (PVCycle).

Osana sitoutumistamme olemme kehittäneet eettisen ohjesäännön, joka ohjaa kaikkea toimintaamme. Vastuullinen, jäljitettävä tuotantoketju on meille ensisijaisen tärkeää. Siksi käytämme suuren määrän aikaa selvittääksemme, että kaikki tuotteidemme osat ovat vastuullisesti valmistettuja. Kaikki komponenttivalmistajamme ovat auditoituja.