AURINKOVOIMALAN HYÖTYSUHDE

Aurinkopaneeleiden suuntaus vaikuttaa merkittävästi sähköntuotantoon. Etelä-Suomessa vuotuinen sähköntuotto on parhaimmillaan asennettaessa paneelit suoraan etelään noin 40 asteen kulmaan. Ralos aurinkovoimalan

TIER 1 -LUOKITUS

Useat asiakkaat tulevat luoksemme kysymään, ovatko aurinkopaneelimme TIER 1-luokassa? Vastaus on yksinkertainen, eivät ole. ​Kenenkään aurinkopaneelit eivät ole TIER 1-luokiteltuja. Luokitus

AURINKOVOIMALAN PALOTURVALLISUUS

Aurinkosähkön tuotanto lisääntyy nopeasti. Aurinkosähköpaneelit ovat usein rakennusten katoilla, mutta jonkin verran myös integroituna esimerkiksi seinäelementteihin. Aurinkosähköjärjestelmien tulipaloja on muutamia

TOLERANSSIHÄVIÖT

Toleranssihäviöt kuuluvat aurinkovoimalan tasasähköjärjestelmän häviöihin. Muita tasasähköjärjestelmän häviöitä ovat sopimattomuushäviöt, piikiteen vanhenemisesta johtuvat häviöt (LID), liitoksista johtuvat häviöt, tuottoeroista johtuvat häviöt ja

MISSMATCH (Sopimattomuushäviöt)

Sopimattomuushäviöt (mismatch losses) kuuluvat aurinkovoimalan tasasähköjärjestelmän häviöihin. Muita tasasähköjärjestelmän häviöitä ovat toleranssihäviöt, piikiteen vanhenemisesta johtuvat häviöt (LID), liitoksista johtuvat häviöt, tuottoeroista johtuvat

LID-HÄVIÖT

Piin vanhenemisesta johtuvat häviöt (LID-häviöt) kuuluvat aurinkovoimalan tasasähköjärjestelmän häviöihin. Muita tasasähköjärjestelmän häviöitä ovat toleranssihäviöt, sopimattomuushäviöt, liitoksista johtuvat häviöt, tuottoeroista johtuvat

CLIPPING (Leikkaaminen)

Aurinkovoimalan paneeliteho mitoitetaan usein 1.2 kertaa voimalan invertterien nimellistehoa isommaksi. Tästä ylimitoittamisesta aiheutuu tilanne, jossa paneelin maksimituotolla invertteri ”leikkaa” huipputehoa

VAIHENETOTUS

​Aurinkosähköjärjestelmän taloudellisuuteen vaikuttavat tuoton ja kustannuksen lisäksi se, kuinka suuren osuuden tuotetusta sähköstä pystyt käyttämään itse. Tämä on ns. omakäyttöaste.

INVERTTERIT – OSA 3 – STRING-INVERTTERIT

MIKÄ ON STRING-INVERTTERI? Keskus- eli string-invertterit ovat investointihinnaltaan edullisin invertterivaihtoehto aurinkovoimaloihin. Perinteisesti aurinkoenergia-alan yritykset tarjoavat yleensä järjestelmiä, joissa on string-invertterit.

INVERTTERIT – OSA 2 – OPTIMOIJAT

MIKÄ ON TEHON OPTIMOIJA? Tehonoptimoijat, eräänlainen moduulitason tehoelektroniikka, tarjoavat osin samoja samoja etuja kuin mikroinvertterit ja samoja haittoja kuin keskusinvertterit.

INVERTTERIT – OSA 1 – MIKROINVERTTERIT

MIKÄ ON MIKROINVERTTERI? Mikroinvertteri on aurinkosähköjärjestelmissä käytettävä pikaliittimin kytkettävä sähkölaite, joka muuntaa yhden aurinkopaneelin tuottaman tasavirran (DC) vaihtovirraksi (AC). Mikroinverttereitä

MLPE – paneelikohtainen elektroniikka

Moduulitason tehoelektroniikka, Module Level Power Electronics (MPLE) on termi kahdelle invertteriteknologialle, mikroinverttereille ja optimoijille. Moduulitason tehoelektroniikka invertteriteknologiana on aurinkosähköteollisuuden nopeiten

IBC-TEKNOLOGIA, mikä se on?

IBC-aurinkokennot (Interdigitated Back Contact) on yksi takakontaktiaurinkokennojen kokoonpanotavoista. IBC-aurinkokennot voivat teoriassa saavuttaa korkeamman hyötysuhteen siirtämällä kaikki etukoskettimien ristikot – tai

TOPCon-TEKNOLOGIA, mikä se on?

TOPCON aurinkokenno, mainostetaan seuraavan sukupolven aurinkokennoteknologiana PERC:n jälkeen. Tämän uudenlaisen arkkitehtuurin esittelivät Saksan Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems -instituutin

OHUTKALVOTEKNOLOGIAT

Tavanomaiset yksi- ja monikidepiikennot (puolijohtavat p-n-liitokset) ovat ensimmäisen sukupolven aurinkokennotyyppejä. Piikennot tulivat ensimmäisenä markkinoille ja tästä syystä niillä on nykyisin

PIIKIDEKENNOT

Aurinkokennojen yleisin valmistusmateriaali on yksi- tai monikiteinen pii. Teknologia on vakiintunutta, ja yli 90 prosenttia tarjolla olevista aurinkokennoista on piikidekennoja.

HALF-CUT-AURINKOKENNOT

Uusimpia kaupallisia Suomeen rantautuneita aurinkopaneeliteknologioita on puolikennot. Aurinkosähköä koskevan kansainvälisen teknologiasuunnitelman (ITRPV) yhdeksäs painos ennustaa, että puolitettujen kennojen markkinaosuus kasvaa

BI-FACIAL-TEKNOLOGIA, mikä se on?

Bifacial-aurinkokennot tarjoavat muutamia etuja perinteisiin aurinkopaneeleihin verrattuna. Tehoa voidaan tuottaa kaksisuuntaisen moduulin molemmilta puolilta, mikä lisää energian kokonaistuotantoa. Bifacial paneelit

ESTODIODIT

Nykyaikaisissa aurinkopaneeleissa on liitoskoteloissa estodiodit (bypass diodes) ja useimmiten niitä on 3 kpl. Diodi on elektroniikan komponentti, joka päästää sähkövirran

PERC-TEKNOLOGIA, mikä se on?

Aurinkopaneelimarkkinoilla on tapana kehittyä erittäin vauhdikkaasti. Hyvä esimerkki on aurinkopaneeleissa käytetty PERC-teknologia, jonka ennustettiin vuonna 2014 valtaavan markkinat vuoteen 2020