HJT-TEKNOLOGIA, mikä se on?

Mikä on heterojunktio (HJT) aurinkokenno?

Heterojunction (HJT) on erityinen PN-liitos, joka yhdistää kaksi erilaista teknologiaa yhdeksi kennoksi: kiteinen piikenno, joka on kerrostettu kahden amorfisen ”ohutkalvon” piikerroksen välissä. Käytännössä yhdessä kennossa on kaksi eri aurinkopaneelia. Verrattuna mihin tahansa teknologiaan yksinään, näitä tekniikoita voidaan käyttää yhdessä saadakseen enemmän energiaa.

Miten HJT-solu verrataan PERC-kennoon?

Yleisesti ottaen HJT-kennon edut verrataan alla lueteltuihin PERC-kennoihin:

  • Korkeampi hyötysuhde PERC:n verrattuna
  • Parempi tuotto taustapuolelta, HJT on suuniteltu lähtökohtaisesti kakspuoleiselle paneelille, jolloin sen edut tulevat paremmin esiin
  • HJT on edullisempi valmistaa johtuen pienemmästä määrästä prosesseja valmistuksessa
  • Alempi lämpötilakerroin, suorituskyky heikossa valaistuksessa (parempi suorituskyky korkeissa lämpötiloissa)

Miten HJT-kennot lisäävät tehokkuutta?

Aurinkokennot ovat valmistettu ohuesta materiaalista, joka voi imeä osan auringonvalosta. Se ei kuitenkaan ole täysin läpinäkymätön. Osa auringonvalosta kulkee suoraan läpi, kun taas osa auringonvalosta heijastuu myös pinnalta pois päin. HJT-kenno hyödyntää tätä rakentamalla aurinkokennon kolmeen eri kerrokseen PV-materiaalia. Keskimmäinen N-tyypin monopiikerros suorittaa suurimman osan auringonvalon muuntamisesta sähköksi.