INVERTTERIT – OSA 1 – MIKROINVERTTERIT

MIKÄ ON MIKROINVERTTERI?

Mikroinvertteri on aurinkosähköjärjestelmissä käytettävä pikaliittimin kytkettävä sähkölaite, joka muuntaa yhden aurinkopaneelin tuottaman tasavirran (DC) vaihtovirraksi (AC). Mikroinverttereitä voidaan yhdistellä toisiinsa, jolloin niistä saadaan laajempi järjestelmä. Mikroinvertterit asennetaan suoraan paneelien alle ja kytketään suoraan turvakytkimen kautta sähkökeskukselle. Mikroinvertterit tahdistuvat niille syötettyyn verkkojännitteeseen ja käyvät rinnan valtakunnanverkon kanssa.

Mikroinvertteriä voidaan käyttää minkä tahansa aurinkopaneelin kanssa. Inverttereissä on omat pikaliitinlähdöt paneelille sekä omat kaapelit pikaliittimet vaihtojännitteelle. Mikroinverttereitä voidaan ketjuttaa valmiilla kaapelilla toisiinsa.

KUINKA MIKROINVERTTERIT TOIMIVAT?

Mikroinvertterit muuttavat aurinkopaneelisi tasavirran katolla olevaksi vaihtovirraksi ilman erillistä keskusmuunninta. Ne asennetaan katolle, paneelien alle, kuten tehon optimoijatkin. Mikroinvertterit ovat perinteisesti yksivaiheisia ja kolme laittamalla rinnan, saadaan kolmivaihenen järjestelmä. MIkroinverttereitä on yhdelle paneelille, kahdelle paneelille ja neljälle paneelille. Paneeliryhmät on kytketty rinnakkain toisiinsa ja sitten verkkoon. Tällä on suurin etu, että yksi vikaantunut paneeli tai invertteri ei voi viedä koko voimalaa häiriötilaan. 

Mikroinvertterit ovat pieniä taajuusmuuttajia, jotka on valmistettu käsittelemään yhden paneelin tai paneeliparin tuottoa. Koska mikroinverttereitä käytetään pienissä tehoissa, monet suuremmille malleille ominaiset suunnittelukysymykset yksinkertaisesti häviävät; suuren muuntajan tarve yleensä poistuu, suuret elektrolyyttikondensaattorit voidaan korvata luotettavammilla ohutkalvokondensaattoreilla, ja jäähdytyskuormitukset vähenevät, joten puhaltimia ei tarvita.

​Yhdelle paneelille tarkoitettu mikroinvertteri eristää paneelin omaksi saarekkeeksi ja käsittelee tällöin jokaista paneelia omana erillisenä voimalana. Mikroinverttereissä on jokaiselle paneelille erillinen MPPT-säätöpiiri. MPPT tarkoittaa aurinkopaneelien tehokäyrän säätöä, jossa algoritmi laskee parhaan ulosottotehon virran ja jännitteen suhteesta. Tätä kutsutaan maksimitehopisteeksi (maximum power point). Tästä syystä mikroinverttereillä on huonoimmillaankin yli 6 % parempi tuotto kuin perinteisellä järjestelmällä. 

Yhdistettynä pienempiin teho- ja lämpökuormiin sekä parempaan kestävyyteen on mikroinverttereillä kaksinkertaiset materiaalitakuut verrattuna perinteiseen string-invertterijärjestelmään. Paneelikohtaisen optimoinnin avulla myös suorituskyky on reilusti muita invertteriteknologioita parempi.