MIKSI TEHO-OPTIMOIJAT EIVÄT KANNATA

Jotta artikkeli avautuisi sinulle lue ensin mitä ovat mikroinvertteri ja mitä ovat optimoijat.

Tehon optimoijat ovat string-invertterijärjestelmään jälkikäteen kehitetty lisäosa, jolla on yritetty saavuttaa mikroinverttereiden etuja. Harhaanjohtavasti teho-optimoituja järjestelmiä väitetään paloturvallisiksi ja tehokkaiksi, vaikka asia ei ihan näin ole. Tämän artikkelin tarkoitus on avata taustaa, miksi näin.

No mitä eroa näillä kahdella järjestelmällä käytännössä siis on?

Mikroinvertterien ja optimoijien vertaileva analyysi

TEHOKKUUS: Molemmat tekniikat parantavat aurinkopaneelien tehokkuutta, erityisesti ei-ihanteellisissa olosuhteissa, kuten varjostuksessa. Mikroinvertterit tarjoavat kuitenkin suuremman eron tehon maksimoinnissa jokaiselle paneelille, koska ne muuttavat tuoton DC:stä AC:ksi itsenäisesti. Mikroinvertterijärjestelmän parempi hyötysuhde tulee myös aikaisemmasta (paneelikohtaisesta) herätysjännitteestä, jonka avulla ne alkavat tuottamaan aikaisemmin ja lopettavat myöhemmin.

INVESTOINTI: Vaikka tehon optimoijat tarjoavatkin osittain samoja ominaisuuksia mikroinverttereihin verrattuna, ovat ne silti kokonaiskustannuksiltaan merkittävästi, jopa 25 % kalliimpi ratkaisu. Tehon optimoijien lisäksi järjestelmä vaatii perinteisen laatikkomallisen invertterin, jolloin näiden kahden yhteiskustannus nousee merkittävästi mikroinvertterietä suuremmaksi.

ASENNUSOLOSUHTEET: Mikroinvertterit loistavat erittäin vaihtelevissa ympäristöolosuhteissa paneelikohtaisen optimointinsa ansiosta. Ne sopivat ihanteellisesti monimutkaisiin rakenteisiin, vaihteleviin kulmiin tai ajoittaiseen varjostukseen. Vaikka tehon optimoijat ovat tehokkaita varjoisissa olosuhteissa, ne eivät välttämättä tarjoa samaa optimointitasoa monimutkaisissa kattoasetteluissa.

YKSINKERTAISEMPI: Mikroinvertterijärjestelmillä on yksinkertaisempi rakenne, koska jokaisessa paneelissa on oma invertteri. Tämä tarkoittaa vähemmän komponentteja, joka taas tarkoittaa nopeampaa asennusta. Lisäksi mikroinvertterit eivät vaadi hyvin tuulettuvaa arvokasta konehuonetilaa kuten tehon optimoijien kanssa kulkeva string-invertteri.

TURVALLISUUS: Vaikka teho-optimoitua järjestelmää markkinoidaan paloturvallisena vaihtoehtona, on totuus kuitenkin se, että siellä lymyilee korkea, 1000 voltin tasasähkö. Mikroinvertterit toimivat pienellä, alle 60 V:n tasajännitteellä, jolloin saavutetaan äärimmäinen turvallisuus sekä käyttäjälle, että pelastuslaitokselle. Moderneimmissa teho-optimoijajärjestelmissä saavutetaan jännitteen nollataso vasta 30 sekunnin kulutta vian ilmenemisestä, kun taas mikroinvertterit toimivat salamannopeasti sammuttaen verkkosyöttönsä millisekunneissa.

LUOTETTAVUUS: Mikroinvertterit toimivat itsenäisinä komponentteina, jolloin yhden laitteen rikkoituminen ei vaikuta muuhun järjestelmään. Tehon optimoijilla yhdenkin laitteen virheellinen toiminta, lopettaa koko voimalan tuoton. Tutkimusten mukaan mikroinverttereiden vikaantumissuhde on 0,55:1000, joka tarkoittaa että noin yksi kahdestatuhannesta mikroinvertteristä vikaantuu. Tehon optimoijilla vastaava luku on 0,77:1000, joka tarkoittaa huonompaa suoriutumista. Tämän lisäksi teho-optimoidussa järjestelmässä heikkona lenkkinä toimii keskitetty invertteri, jonka vikaantumisaste on 9:1000. Tässä on syytä mainita, että kaupallisen puolen teho-optimoiduissa järjestelmissä inverttereissä on aina aktiivinen, puhaltimilla toimiva viilennys, joka on aina laitteen heikoin lenkki.

TAKUU: Takuun osalta mikroinverttereillä on pidemmät takuuajat (25 vuotta), mikä kuvastaa niiden kestävyyttä ja pienempiä huoltotarpeita kuin teho-optimoijajärjestelmässä (12 vuotta invertteri).