MPPT-säätö (LOCAL vs. GLOBAL)

Local MPPT (Maximum Power Point Tracking) ja Global MPPT ovat kaksi erilaista aurinkopaneelijärjestelmien säätöpiirien lähestymistapaa.

Local MPPT (paikallinen MPPT):

Local MPPT -säätöpiiri on yleisempi lähestymistapa aurinkopaneelijärjestelmissä. Jokaiselle aurinkopaneelille on oma MPPT-säätöpiirinsä, joka optimoi kunkin paneelin tuottaman tehon. Tämä tarkoittaa, että jokainen paneeli toimii itsenäisesti ja etsii optimaalista tehopistettä (Maximum Power Point) suhteessa sen omiin olosuhteisiin, kuten auringonvalon intensiteettiin ja lämpötilaan. Tällainen säätöpiiri on usein tehokas pienemmissä aurinkopaneelijärjestelmissä ja tilanteissa, joissa paneelit ovat altistuneet erilaisille olosuhteille tai varjoille.

Global MPPT (globaali MPPT):

Global MPPT -säätöpiiri on kehittyneempi lähestymistapa, jossa kaikki aurinkopaneelit kytketään yhteen yhteiseen säätöpiiriin. Tässä lähestymistavassa kaikkien paneelien tuottama teho yhdistetään ja optimoidaan yhdessä. Säätöpiiri seuraa ja määrittää globaalin tehokäyrän tai tehon huippupisteen kaikille kytketyille paneeleille yhteisenä. Tämä mahdollistaa paremman tehon optimoinnin ja tasaisemman energiantuoton suuremmissa aurinkopaneelijärjestelmissä.

Kokonaisuutena ero local MPPT:n ja global MPPT:n välillä liittyy siihen, miten aurinkopaneelit kytketään säätöpiiriin ja miten tehon optimointi tapahtuu. Local MPPT -säätöpiiri optimoi tehon jokaiselle paneelille erikseen, kun taas global MPPT -säätöpiiri optimoi tehon kaikille paneeleille yhdessä. Valinta local MPPT:n ja global MPPT:n välillä riippuu aurinkopaneelijärjestelmän koosta, asennusolosuhteista ja suorituskyvyn vaatimuksista.