Vaajakosken Rakennuspalvelu

VRP Rakennuspalvelut Oy on rakentanut hyvää ympäristöä vuodesta 1985 lähtien, jolloin yhtiö perustettiin Vaajakoskelle Keski-Suomeen. VRP:n erityisosaamista ovat vaativa korjausrakentaminen, teollisuus- ja liiketilarakentaminen, KVR-urakointi ja oma asuntotuotanto. VRP toimii vastuullisesti ja eettiset toimintatavat, ympäristön huomiointi ja turvallisuusajattelu ohjaavat heidän työtään.

Vaajakosken Rakennuspalvelu rakensi asiakkaansa toiveesta toimitilat Jyväskylään. Toimitiloille haettiin heti aluksi mahdollisimman pieniä käyttökuluja sekä matalaa hiilijalanjälkeä. Toimitilojen sähkön käyttö tulisi olemaan merkittävää, joten ratkaisuksi valikoitui koko katon peittävä aurinkosähkövoimala.

Kiinteistön oman aurinkovoimalan suunnittelu aloitettiin ajoissa ja katolle lähdettiin suunnittelemaan Raloksen mikroinvertteriteknologialla sekä kaksipuoleisilla aurinkopaneeleilla toteutettavaa verkkoon kytkettyä aurinkovoimalaa. Kaksipuoleiset aurinkopaneelit tuottavat myös taustasäteilystä merkittävän osan tuotosta ja suunnittelun lähtökohta oli maksimoida katolta saatava tuotto. Raloksen mikroinvertterivoimalan ja muiden teknologisten innovaatioiden avulla hankkeelle saatiin korotettu energiatuki.

Katolle lisättiin 360 kappaletta RALOS 550 Wp kaksipuoleisia aurinkopaneeleita, joiden tuottaman energian tahdistaa verkkoon 180 kappaletta RALOS 1000W -mikroinverttereitä. Kattomateriaaliksi valikoitui erittäin vaalea kattokermi ja paneelien telineiksi Ralos suunnitteli kaksipuoleisille paneeleille räätälöidyt kattoon paistettavat kiinnikkeet. Perinteiset vastapainot jäivät tarpeettomiksi, joten katon kuormitus ei lisääntynyt merkittävästi. Telineiden avulla aurinkopaneelit saatiin nostettua hieman katon pinnasta, jolloin taustapuolen tuotto saatiin optimoitua.

Mikroinverttereillä saatiin hankkeeseen erittäin hyvä paloturvallisuus. Voimala kytkeytyy automaattisesti irti sähköverkosta palohälytyksestä, jolloin sähköt katkeavat katolle asti. Mikroinverttereillä saatiin voimalalle merkittävästi parempi tuotto, pidempi takuu sekä paneelikohtainen tuotonseuranta.