Tietosuojaseloste

ASIAKAS- JA YHTEISTYÖKUMPPANIREKISTERIÄ KOSKEVA
TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

Ralos Oy, 2853297-3
Yhteystiedot: Verstaankatu 7. lh5, 33100 Tampere
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa Matti Jokinen, matti@ralos.fi
Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Tietosuojavastaava Matti Jokinen, matti@ralos.fi

REKISTERÖIDYT

Rekisterissä on asiakkaat toimittajat sekä yhteistyökumppanit

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteiden hoitaminen
 • Palveluistamme kertominen
 • Suunnitelmien toimittaminen
 • Työmaatoiminta
 • Laskutus
 • Suunnitelmien yhteensovitus ja tarkastus
 • Aurinkovoimaloiden tuotonseuranta
 • Aurinkovoimaloiden vianselvitys takuun puitteissa
 • Käyttöönottotarkastukseen vaadittavat lain edellyttämät tiedot kohteista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes
asia saadaan ratkaistua.

VALITUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme
henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Yhteystiedot
 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Aurinkovoimalan koko ja tyyppi
 • Aurinkovoimalan sijainti ja asennusolosuhteet
 • Mahdollisen puolison tai yhteyshenkilön em. tiedot

  REKISTERÖIDYN OIKEUDET

  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen
  matti@ralos.fi

  TARKASTUSOIKEUS

  Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

  OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN

  Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

  VASTUSTAMISOIKEUS

  Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
  lainvastaisesti.

  SUORAMARKKINOINTIKIELTO

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

  POISTO-OIKEUS

  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme
  poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei
  voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla
  poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto
  Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 8) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

  SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMINEN

  Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.
  asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

  Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

  SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

  Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
  • Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

  SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

  Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Ralos Oy:n ulkopuolelle.
  Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

  KÄSITTELYN KESTO

  Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

  HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

  Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen
  käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja
  käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

  TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

  Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

  Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

  Tampereella 1.1.2023

  Matti Jokinen

  Toimitusjohtaja
  Ralos Oy