YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI JA AURINKOVOIMALA

EPD tarkoittaa ”Environmental Product Declaration” eli suomeksi ”Ympäristötuotetiedotetta”. Se on dokumentti, joka tarjoaa kattavaa tietoa tuotteen ympäristövaikutuksista sen koko elinkaaren aikana. EPD:t ovat standardisoituja raportteja, jotka auttavat yrityksiä ja kuluttajia ymmärtämään tuotteen ympäristövaikutuksia ja tekemään parempia valintoja kestävyyden suhteen.

Yleensä EPD sisältää seuraavia tietoja:

Tuotteen tiedot: Kuvaukset tuotteen ominaisuuksista, raaka-aineista, valmistusprosessista jne.

Ympäristövaikutusten arviointi: Tietoa tuotteen vaikutuksista esimerkiksi ilmastoon, veteen, maaperään ja resurssien kulutukseen.

Elinkaaren analyysi: Tiedot tuotteen koko elinkaaresta, mukaan lukien raaka-aineiden hankinta, valmistus, kuljetus, käyttö ja hävittäminen.

Ympäristöluokitukset: Usein EPD sisältää tietoa tuotteen ympäristöluokituksista, kuten hiilijalanjäljestä, vesijalanjäljestä ja muista relevanteista mittareista.

Vertailuarvot: EPD voi myös tarjota tietoja siitä, miten kyseinen tuote vertautuu muihin samantyyppisiin tuotteisiin ympäristövaikutusten suhteen.

Ympäristösertifikaatit puolestaan ovat järjestöjen myöntämiä todistuksia, jotka vahvistavat tuotteen tai palvelun noudattavan tietyntyyppisiä ympäristöstandardeja tai -vaatimuksia. Näiden sertifikaattien avulla kuluttajat voivat helpommin tunnistaa ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja ja yritykset voivat osoittaa sitoutumistaan kestävään kehitykseen. EPD voi olla yksi osa tätä sertifiointiprosessia, sillä se tarjoaa tietoa tuotteen ympäristövaikutuksista, joka voi olla osa sertifikaatin saamisen edellytyksiä.

Maailmassa on vain muutama valmistaja, joilta löytyy aurinkopaneelille virallinen ympäristösertifikaatti. Ralos on yksi näistä toimijoista.