Aurinkopuistot

Korkeimmat standardit aurinkopuiston toimittamiseen Ralokselta

Ralos on kehittänyt ja toteuttanut aurinkovoimaloita jo vuodesta 2017. Ympäri Pohjoismaita ja kaikenkokoisia verkkoon kytkettyjä aurinkovoimaloita. Katamme koko palveluvalikoiman projektikehityksestä projektin toteutukseen ja projektimyyntiin asti.

 • Noudatamme tarkasti projektin määräaikoja
 • Tarjoamme jatkuvaa palvelua verkossa ja paikan päällä
 • Takaamme poikkeuksellisen korkeat tuotot
 • Työskentelemme aina uusimpien teknisten standardien mukaisesti ja teknologioiden kanssa
 • Olemme joustavia palveluidemme suunnittelussa, koska projektimme ja asiakkaamme ovat erilaisia.

Hyviä syitä suuriin projekteihin Raloksen kanssa

 • 1. Kokemus: Yli 6 vuotta menestystä aurinkoenergiateollisuudessa ja yli 10 megawattia asennettua kapasiteettia

 • 2. Joustavuus: Tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja jokaiseen tilanteeseen

 • 3. Teknologia: Panostamme kaikkemme parhaimpaan tuottoon euroa kohden, emme välitä laitteiden nimellisarvoista vaan panostamme pragmaattisesti niiden tuottoon

 • 4. Yksi pääurakoitsija: Kehitys tai sen avustaminen, luvitus, suunnittelu, rakentaminen, myynti, hallinta ja huolto – kaikki tulee yhdestä lähteestä.

 • 5. Kumppanuus: Asiakkaat ovat kumppaneita ja annamme aina parhaamme.

 • 6. Luotettavuus: Noudatamme 100 %:sesti hankkeiden toteutusaikatauluja

 • 7. Sopimusten rakentamisen ja toteutuksen määräajat: 100 % noudattaminen

 • 8. Suorituskykytakuu: parhaat mahdolliset toiminnalliset tulokset sijoituksellesi

Kestävän arvon luominen

Projektin toteutuksessa hoidamme teknisen yksityiskohdan suunnittelun ja hankimme järjestelmäkomponentit moduuleista ja asennustelineistä inverttereihin ja maanrakennukseen.

Kun kaikki komponentit ovat paikalla, kokenut tiimimme rakentaa laitoksen, ottaa sen käyttöön ja liittää sen verkkoon. Tämä sisältää kattavan laadunhallinnan sekä kattavan työpaikan dokumentaation jokaista vaihetta varten turvallisen ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi.

Yleiskatsaus palveluistamme projektin toteutuksessa:

 • Avaimet käteen -rakennus
 • Oikea-aikainen käyttöönotto
 • Kassavirran hallinta
 • Sopimusten hallinta
 • Kattava laadunhallinta
 • Tekninen yksityiskohtainen suunnittelu
 • Hankinta ja logistiikka
 • Kattava dokumentaatio
 • Riskienhallinta
 • Takuut
 • Pankkikelpoisuus

Käyttö ja huolto

Jätä sijoituksesi turvallisiin käsiin
Käyttö- ja huoltoliiketoiminnassa olemme erikoistuneet suurten järjestelmien tekniseen hallintaan. Kokeneet aurinkosähköasiantuntijat varmistavat aurinkosähköjärjestelmäsi arvon pitkäaikaisen tuottamisen.

Aurinkovoimalaitosten klassisten O&M-palveluiden lisäksi tarjoamme teknisiä palveluita yksilöllisillä suunnitteluratkaisuilla, jotka turvaavat aurinkopuiston tuottoturvan ja riskien minimoimisen.

 • Valvonta
 • Huolto
 • Palvelut
 • Maahuolto

Aurinkovoimalan luvat

Rakennusvalvonta

Aurinkopaneelin asentaminen ei maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vaadi lupaa. Poikkeuksena on kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttava asennus. Esimerkiksi suojeltuun rakennukseen lupa yleensä tarvitaan, samaten rakennukseen, joka sijaitsee valtakunnallisesti merkittävällä rakennetun kulttuuriympäristön alueella. Maaseudulla toimenpidelupa saattaa olla tarpeen, jos hanke vaikuttaa naapurikiinteistöön. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi suuresta määrästä paneeleita kiinteistörajan lähellä tai valon heijastumisesta naapurin rakennuksiin.
Toimenpiteen luvanvaraisuus voidaan tarkastaa rakennusvalvonnasta. Rakennusvalvontaan kannattaa olla yhteydessä heti hankkeen alkumetreillä; useissa kaupungeissa on käytössä ns. ennakoiva lupakäsittely, ja lupakäsittelijä kommentoi hanketta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa käsittelyn nopeuttamiseksi. Asentamisessa on kuitenkin noudatettava asemakaavan määräyksiä ja rakentamiseen liittyviä säädöksiä. Suojeltujen rakennusten osalta edellytetään yleensä vähintään kaupunkikuvallisen lausunnon hakemista. Myös erityisen suuret järjestelmät saattavat olla luvanvaraisia.

Pelastuslaitos

Paloviranomaisen kannalta on erittäin tärkeää, että pelastushenkilökunnalla on tieto kiinteistössä sijaitsevasta aurinkovoimalasta. Paloviranomaisilla saattaa myös olla alueittain omia vaatimuksia aurinkovoimaloille, joten paloviranomaiseen ollaan yhteydessä jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, jolloin nämä kommentit ja vaatimukset pystytään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon. Aurinkovoimalan valmistuttua paloviranomaisen kanssa käydään läpi voimalan toiminta sekä toimitetaan ohjeistus, jossa kerrotaan aurinkovoimalan perustietojen lisäksi muun muassa aurinkopaneeleiden ja aurinkovoimalan erotuskytkimen sijainti.

Sähköverkkoyhtiö

Ennen aurinkovoimalan käyttöönottoa tarvitaan myös sähköverkon haltijalta lupa tuotantolaitoksen verkkoon liittämisestä. Tällä tavoin sähköverkon haltija saa tiedon jakeluverkkoon kytkettävästä pienvoimalaitoksesta jakeluverkon mitoitus- ja käyttötilanteiden suunnitteluun. Näin varmistetaan myös, että aurinkovoimala ei aiheuta häiriöitä sähköverkkoon. Sähköverkon haltijalle toimitetaan tyypillisesti niin aurinkovoimalan perustiedot kuin myös yksityiskohtaiset tekniset tiedot esimerkiksi invertterien toiminnasta. Mikäli aurinkovoimalan invertteriteho oli yli 100 kVA, vaaditaan yleensä tarkempi kuvaus voimalan toiminnasta.