HJT-TEKNOLOGIA, mikä se on?

Mikä on heterojunktio (HJT) aurinkokenno? Heterojunction (HJT) on erityinen PN-liitos, joka yhdistää kaksi erilaista teknologiaa yhdeksi kennoksi: kiteinen piikenno, joka

N- ja P-tyypin yksikidekennojen väliset erot

Keskiverto aurinkoenergian ostaja ei todennäköisesti kiinnitä huomiota siihen, tehdäänkö aurinkopaneelit p- vai n-tyypin aurinkokennoilla. On tärkeämpiäkin huolenaiheita, kuten teho ja

Aurinkovoimalan asentaminen ja toimenpidelupa

Toukokuun alusta 2017 voimaan tullut lakimuutos sallii aurinkokeräinten ja -paneelien asennuksen ilman kunnan myöntämää toimenpide- tai rakennuslupaa. Käytännössä toimenpidelupa vaaditaan