Taloyhtiöt

Aurinkovoimala taloyhtiöön

Ralokselta taloyhtiösi saa kaiken tarvittavan alkukartoituksesta järjestelmän asennukseen ja käyttöönottoon avaimet käteen -palveluna. Tarjoamme taloyhtiöille kaiken kokoiset aurinkovoimalat asennettuina, suoralla investoinnilla, kuukausimaksulla tai palvelumallilla sähkösopimuksella. Järjestelmämme on mahdollista jakaa usealle huoneistolle samalta katolta. Tarjoamme kilpailuetua muihin taloyhtiöihin nähden mm. paremman paloturvallisuuden ja pidemmän takuun avulla. Lue tästä lisää teknologiastamme.

Ralos aurinkovoimala tuo taloyhtiölle merkittäviä säästöjä, pienentää hiilijalanjälkeä ja nostaa taloyhtiön arvoa. Nyt on astunut voimaan myös lakimuutos, jonka myötä taloyhtiö saa jakaa tuottamaansa aurinkosähköä myös asuntojen käyttöön.

Hankintaprosessi

  • 1. Ota meihin yhteyttä

  • 2. Selvitetään taloyhtiönne tuntikohtainen sähkönkulutus, sekä nykyinen sähkön hinta ja kohteen soveltuvuus, tuotannon mallinnukset ja investointilaskelmat

  • 3. Vie tarjous yhtiökokouksen päätettäväksi. Yhtiökokoukseen kannattaa pyytää asiantuntija mukaan, esimerkiksi kartoituksen tekijä tai järjestelmätoimittaja, luvanvaraisissa hankkeissa myös pääsuunnittelija.

  • 4. Aurinkovoimalan mekaaninen ja sähkötekninen suunnittelu

  • 5. Lupa- ja tukiasioissa avustaminen sekä mahdollisen energia-avustuksen hakeminen

  • 6. Aurinkovoimalan toimitus kohteeseen, asennus, käyttöönotto ja käyttöopastus, lopputarkastus
    Tuotannonseuranta-, valvomo- ja huoltopalvelut

  • 7. Monipuoliset rahoitusratkaisut sekä ylijäämäsähkön ostosopimuksessa avustaminen

Merkittäviä kustannussäästöjä sähkö-, sähkönsiirto- sekä verokulujen pienentyessä.

Huomattavia hyötyjä ympäristölle vähentämällä fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Aurinkosähkövoimala taloyhtiössä kertoo myös, että yhtiö kykenee edistyksellisiin päätöksiin ja nostaa kiinteistön arvoa.

Energiatuki

Asuinrakennusten energia-avustukset on suunniteltu asuinrakennusten eli pientalojen (omakoti- ja paritalot) ja suurten asuinrakennusten (rivi- ja kerrostalot) energiatehokkuuden parantamiseen. Avustusta voi saada enintään 25 prosenttia energiatehokkuutta parantavista, avustettavaksi hyväksytyistä, rakennuskohtaisista kustannuksista. Suunnitteluun liittyvistä kustannuksista avustusta voi saada 50 %. Kaikki energiahankkeen kustannukset voidaan laskea kokonaiskustannuksiin. 

Kerros- tai rivitaloon, joka korjataan vähintään 20 prosenttia energiatehokkaammaksi kuin voimassaolevat säädökset edellyttävät, voi saada jopa 4 000 euroa avustusta asuntoa kohti. Vastaavan tuen voi saada omakoti- tai paritaloon, joka korjataan vähintään 30 prosenttia energiatehokkaammaksi kuin voimassaolevat säädökset edellyttävät. Avustusta voi saada jopa 6 000 euroa asuntoa kohti, kun rakennus korjataan lähes nollaenergiatasolle.

​Tuen myöntää ARA.

Aurinkovoimalan luvat

Rakennusvalvonta

Aurinkopaneelin asentaminen ei maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vaadi lupaa. Poikkeuksena on kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttava asennus. Esimerkiksi suojeltuun rakennukseen lupa yleensä tarvitaan, samaten rakennukseen, joka sijaitsee valtakunnallisesti merkittävällä rakennetun kulttuuriympäristön alueella. Maaseudulla toimenpidelupa saattaa olla tarpeen, jos hanke vaikuttaa naapurikiinteistöön. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi suuresta määrästä paneeleita kiinteistörajan lähellä tai valon heijastumisesta naapurin rakennuksiin.

Toimenpiteen luvanvaraisuus voidaan tarkastaa rakennusvalvonnasta. Rakennusvalvontaan kannattaa olla yhteydessä heti hankkeen alkumetreillä; useissa kaupungeissa on käytössä ns. ennakoiva lupakäsittely, ja lupakäsittelijä kommentoi hanketta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa käsittelyn nopeuttamiseksi. Asentamisessa on kuitenkin noudatettava asemakaavan määräyksiä ja rakentamiseen liittyviä säädöksiä. Suojeltujen rakennusten osalta edellytetään yleensä vähintään kaupunkikuvallisen lausunnon hakemista. Myös erityisen suuret järjestelmät saattavat olla luvanvaraisia.

Pelastuslaitos

Paloviranomaisen kannalta on erittäin tärkeää, että pelastushenkilökunnalla on tieto kiinteistössä sijaitsevasta aurinkovoimalasta. Paloviranomaisilla saattaa myös olla alueittain omia vaatimuksia aurinkovoimaloille, joten paloviranomaiseen ollaan yhteydessä jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, jolloin nämä kommentit ja vaatimukset pystytään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon. Aurinkovoimalan valmistuttua paloviranomaisen kanssa käydään läpi voimalan toiminta sekä toimitetaan ohjeistus, jossa kerrotaan aurinkovoimalan perustietojen lisäksi muun muassa aurinkopaneeleiden ja aurinkovoimalan erotuskytkimen sijainti.

Sähköverkkoyhtiö

Ennen aurinkovoimalan käyttöönottoa tarvitaan myös sähköverkon haltijalta lupa tuotantolaitoksen verkkoon liittämisestä. Tällä tavoin sähköverkon haltija saa tiedon jakeluverkkoon kytkettävästä pienvoimalaitoksesta jakeluverkon mitoitus- ja käyttötilanteiden suunnitteluun. Näin varmistetaan myös, että aurinkovoimala ei aiheuta häiriöitä sähköverkkoon. Sähköverkon haltijalle toimitetaan tyypillisesti niin aurinkovoimalan perustiedot kuin myös yksityiskohtaiset tekniset tiedot esimerkiksi invertterien toiminnasta. Mikäli aurinkovoimalan invertteriteho oli yli 100 kVA, vaaditaan yleensä tarkempi kuvaus voimalan toiminnasta.

Referenssit/Asiakastarinat

Vaajakosken Rakennuspalvelu

VRP Rakennuspalvelut Oy on rakentanut hyvää ympäristöä vuodesta 1985 lähtien, jolloin yhtiö perustettiin Vaajakoskelle Keski-Suomeen. VRP:n erityisosaamista ovat vaativa korjausrakentaminen,

Hakola

Hakola Huonekalu Oy on Etelä-Pohjanmaalta, Jurvasta 1960-luvulta lähtöisin oleva huonekaluvalmistaja. Huonekalutehdas on rakennettu entiseen navettaan perinteitä ja ekologisuutta kunnioittaen. Perheomisteinen,

Niemenrannan Katariina as Oy

AS OY Tampereen Niemenrannan Katariina on 2013 vuonna rakennettu 8-kerroksinen kerrostalo Tampereen Niemenrannassa. Taloyhtiöllä on tasainen bitumikermikatto ja sähkötila on