PIIKIDEKENNOT

Aurinkokennojen yleisin valmistusmateriaali on yksi- tai monikiteinen pii. Teknologia on vakiintunutta, ja yli 90 prosenttia tarjolla olevista aurinkokennoista on piikidekennoja. Piikidekennoja tituleerataan ensimmäisen sukupolven aurinkokennoteknologiaksi. Kennot jaotellaan yksi- ja monikiteisiksi. Piikidekennoista valmistettujen aurinkosähköpaneelien hyötysuhde on kaupallisissa sovelluksissa tavallisesti 15-20 prosenttia.

Paneelin hyötysuhteeseen vaikuttaa useita eri asioita. Yksi niistä on aurinkopaneelin kennoteknologia. Kennoteknologioita on useita, mutta keskitytään tässä ainoastaan kahteen yleisempään, yksikide- ja monikidepiikennoihin. ​​Kennoteknologiassa tärkeimpiä hyötysuhteeseen vaikuttavia tekijöitä ovat valonsäteen läpäisy ja kuinka paljon säteestä saadaan käännettyä positiiviseksi varaukseksi. Kuinka hyvin positiiviset varauksenkuljettajat siirtyvät p-n-liitoksessa, kuinka hyvin elektronien siirtymisestä syntyvä valovirta minimoidaan ja kuinka hyvin kennosta saatava virta saadaan kulkemaan mahdollisimman pienellä resistanssilla. Näihin asioihin vaikuttavat suuresti materiaalivalinnat.

YKSIKIDEPIIKENNO (MONO-SI)

Yksikiteinen on vanhin ja kehittynein kennotekniikoista. Kennot valmistetaan yhtenäisestä piikidepötköstä leikkaamalla. Monokiteiset paneelit, kuten nimestä voi päätellä, on luotu yhdestä jatkuvasta kiderakenteesta. Yksikiteinen paneeli tunnistetaan yksiväristä kennoista. Yksikiteisellä paneelilla on parempi hyötysuhde ja käyttöikä on pidempi kuin monikiteisellä johtuen vakaammasta kiderakenteesta. Lisäksi lämpötilan vaikutukset ovat pienemmät yksikiteisellä aurinkopaneelilla.

MONIKIDEPIIKENNO (MULTI-SI)

Polykiteinen tai monikiteinen on uudempi tekniikka, ja sen valmistusprosessissa piikiteen annetaan säröytyä, joka muodostaa aurinkokennoon rakeisen ulkonäön. Vaikka monikiteisessä kennossa on hieman heikompi hyötysuhde, on sen valmistus edullisempaa, josta syystä monikiteinen aurinkopaneeli on suositumpi. Monikiteisellä kennolla on parempi hyötysuhde hajasäteilyn osalta rakeisen kennorakenteen vaikutuksesta. Monikiteisen aurinkopaneelin etuna voidaan pitää halvempaa hintaa johtuen valmistusprosessista ja ympäristönäkökulmasta pienempää piikidehukkaa valmistuksessa.