Yritykset

Aurinkovoimala yritykselle

Tarjoamme yritysasiakkaillemme nykyaikaisemmat ratkaisut. Rakennusyhtiöitä avustamme hankkeissa jo rakennuksen suunnitteluvaiheesta lähtien. Tukkukauppiaita autamme nostamaan tuotteidensa tason nykyaikaan teknologiamme avulla. Autamme pienyrityksiä kehittämään liiketoimintaansa aurinkosähköistyksen avulla, hoidamme myös tarvittavat energiainvestointituet puolestasi.

Tarjoamme taloyhtiöille kaiken kokoiset aurinkovoimalat asennettuina, suoralla investoinnilla, kuukausimaksulla tai palvelumallilla sähkösopimuksella. Järjestelmämme on mahdollista jakaa usealle käyttäjälle ja usealle kattolappeelle. Palvelumme sisältävät avustamisen investointitukihakemusten kanssa, järjestelmän suunnittelun, asennuksen sekä opastamme käytössä. Investointi aurinkosähköjärjestelmäämme tekee tulevaisuudesta ja liiketoiminnasta riskittömämmän.

Yrityskiinteistöjen sähkönkulutus on yleensä suurinta päiväsaikaan. Sähkönkulutus on myös usein melko tasaista ja jatkuvaa, minkä ansiosta aurinkosähkö yritykselle on kannattava vaihtoehto.

Hankintaprosessi

  • 1. Ota meihin yhteyttä

  • 2. Selvitetään yrityksenne tuntikohtainen sähkönkulutus, sekä nykyinen sähkön hinta ja kohteen soveltuvuus, tuotannon mallinnukset ja investointilaskelmat

  • 3. Lupa- ja tukiasioissa avustaminen sekä investointituen hakeminen

  • 4. Aurinkovoimalan mekaaninen ja sähkötekninen suunnittelu

  • 5. Aurinkovoimalan toimitus kohteeseen, asennus, käyttöönotto ja käyttöopastus, lopputarkastus

  • 6. Tuotannonseuranta-, valvomo- ja huoltopalvelut

  • 7. Monipuoliset rahoitusratkaisut sekä ylijäämäsähkön ostosopimuksessa avustaminen

Merkittäviä kustannussäästöjä sähkö-, sähkönsiirto- sekä verokulujen pienentyessä.

Liiketoiminnan muuttaminen vähähiiliseksi. Aurinkovoimala lisää vastuullisuutta yritystoiminnassa.

Aurinkovoimala vähentää riippuvuutta sähkön hintavaihteluihin. Omavaraisuus tekee tulevaisuudesta turvallisemman.

Energiatuki

Energiatuen keskeisenä tavoitteena on edistää uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä energiajärjestelmän muuttamiseksi vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä. Energiatukea voivat saada kaiken kokoiset yritykset, mukaan lukien ammatin- ja liikkeenharjoittajat, toiminimet ja yhteisöt, kuten kunnat, seurakunnat ja säätiöt.

Yritysten energiatuki aurinkopaneelien hankkimiseen on mahdollista saada tukea 15 % aurinkosähköjärjestelmän arvonlisäverottomia investointikustannuksia varten. Tukea täytyy hakea ennen prosessin käynnistämistä, sillä sitä ei myönnetä jo käynnissä oleville hankkeille.

Investoinnin suuruuden tulee olla vähintään 10 000 euroa. Voimalan takaisinmaksuajan pitää jäädä alle 15 vuoteen. Yrityksen perustietojen on oltava kunnossa, eikä sillä saa olla verovelkaa.
​Tuen myöntää BUSINESS FINLAND.

Aurinkovoimalan luvat

Rakennusvalvonta

Aurinkopaneelin asentaminen ei maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vaadi lupaa. Poikkeuksena on kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttava asennus. Esimerkiksi suojeltuun rakennukseen lupa yleensä tarvitaan, samaten rakennukseen, joka sijaitsee valtakunnallisesti merkittävällä rakennetun kulttuuriympäristön alueella. Maaseudulla toimenpidelupa saattaa olla tarpeen, jos hanke vaikuttaa naapurikiinteistöön. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi suuresta määrästä paneeleita kiinteistörajan lähellä tai valon heijastumisesta naapurin rakennuksiin.
Toimenpiteen luvanvaraisuus voidaan tarkastaa rakennusvalvonnasta. Rakennusvalvontaan kannattaa olla yhteydessä heti hankkeen alkumetreillä; useissa kaupungeissa on käytössä ns. ennakoiva lupakäsittely, ja lupakäsittelijä kommentoi hanketta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa käsittelyn nopeuttamiseksi. Asentamisessa on kuitenkin noudatettava asemakaavan määräyksiä ja rakentamiseen liittyviä säädöksiä. Suojeltujen rakennusten osalta edellytetään yleensä vähintään kaupunkikuvallisen lausunnon hakemista. Myös erityisen suuret järjestelmät saattavat olla luvanvaraisia.

Pelastuslaitos

Paloviranomaisen kannalta on erittäin tärkeää, että pelastushenkilökunnalla on tieto kiinteistössä sijaitsevasta aurinkovoimalasta. Paloviranomaisilla saattaa myös olla alueittain omia vaatimuksia aurinkovoimaloille, joten paloviranomaiseen ollaan yhteydessä jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, jolloin nämä kommentit ja vaatimukset pystytään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon. Aurinkovoimalan valmistuttua paloviranomaisen kanssa käydään läpi voimalan toiminta sekä toimitetaan ohjeistus, jossa kerrotaan aurinkovoimalan perustietojen lisäksi muun muassa aurinkopaneeleiden ja aurinkovoimalan erotuskytkimen sijainti.

Sähköverkkoyhtiö

Ennen aurinkovoimalan käyttöönottoa tarvitaan myös sähköverkon haltijalta lupa tuotantolaitoksen verkkoon liittämisestä. Tällä tavoin sähköverkon haltija saa tiedon jakeluverkkoon kytkettävästä pienvoimalaitoksesta jakeluverkon mitoitus- ja käyttötilanteiden suunnitteluun. Näin varmistetaan myös, että aurinkovoimala ei aiheuta häiriöitä sähköverkkoon. Sähköverkon haltijalle toimitetaan tyypillisesti niin aurinkovoimalan perustiedot kuin myös yksityiskohtaiset tekniset tiedot esimerkiksi invertterien toiminnasta. Mikäli aurinkovoimalan invertteriteho oli yli 100 kVA, vaaditaan yleensä tarkempi kuvaus voimalan toiminnasta.

Referenssit/Asiakastarinat

Vaajakosken Rakennuspalvelu

VRP Rakennuspalvelut Oy on rakentanut hyvää ympäristöä vuodesta 1985 lähtien, jolloin yhtiö perustettiin Vaajakoskelle Keski-Suomeen. VRP:n erityisosaamista ovat vaativa korjausrakentaminen,

Hakola

Hakola Huonekalu Oy on Etelä-Pohjanmaalta, Jurvasta 1960-luvulta lähtöisin oleva huonekaluvalmistaja. Huonekalutehdas on rakennettu entiseen navettaan perinteitä ja ekologisuutta kunnioittaen. Perheomisteinen,

Niemenrannan Katariina as Oy

AS OY Tampereen Niemenrannan Katariina on 2013 vuonna rakennettu 8-kerroksinen kerrostalo Tampereen Niemenrannassa. Taloyhtiöllä on tasainen bitumikermikatto ja sähkötila on