VAIHENETOTUS

​Aurinkosähköjärjestelmän taloudellisuuteen vaikuttavat tuoton ja kustannuksen lisäksi se, kuinka suuren osuuden tuotetusta sähköstä pystyt käyttämään itse. Tämä on ns. omakäyttöaste. Suomessa sähköjärjestelmät ovat kolmivaiheisia ja jokaisessa on oma toisesta vaiheesta riippumaton kulutus. Omakäyttöasteeseen vaikuttaa kulutuksen suuruus tuotannon hetkellä jokaisessa kolmessa vaiheessa. Tuotanto on useimmiten symmetristä joka tarkoitaa sitä, että aurinkovoimalan tuotto jakautuu tasaisesti jokaiseen kolmeen vaiheeseen. Vain mikroinverttereillä pystyt tuottamaan eri vaiheisiin eri verran aurinkoenergiaa, koska useimmat mikroinvertterit ovat yksivaiheisia.

Jos sinulla ei ole vaihenetottavaa sähköverkkoyhtiötä, sinulla saattaa olla esimerkiksi tilanne, jossa tuotat energiaa yhdestä vaiheesta verkkoon ja ostat kahdesta muusta taloosi. Verkkoon menevästä energiasta saat myyntisopimuksen määrittämän korvauksen ja ostamastasi maksat sopimuksesi mukaan. Käytännössä sinulla voi olla samanaikaista ostoa ja myyntiä.

Jos sinulla taas on vaihenetottava sähköverkkoyhtiö, niin vastaavassa tilanteessa vähennetään kahden muun vaiheen tulevasta energiasta kolmannen vaiheen tuotto, jolloin et saa korvausta verkkoon menevästä energiasta, mutta et myöskään maksa kuin todellisen kulutuksesi verran. Käytännössä sinulla ei ole samanaikaista ostoa ja myyntiä, pelkästään toista.

Vaihenetotus tulee pakolliseksi uuden sähkömarkkinalain myötä kaikille sähköverkkoyhtiöille 2023. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130588#a17.12.2020-1021